Pawel Potocki 20 Maj 2016 r.

Pismo prezesa Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, p. Sylwestra Pieckowskiego, kierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiające uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 25 kwietnia 2016 r.

Pawel Potocki 19 luty 2016 r.

Z przyjemnością informujemy, że prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, p. Sylwester Pieckowski, decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie został wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Pawel Potocki 8 Styczeń 2016 r.

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego partnerem instytucjonalnym projektu Polskie Forum Arbitrażu, którego inauguracja odbędzie się 11 marca 2016 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Strona główna

Jeżeli Sądy państwowe sądzą w sposób przewlekły, czy to dlatego, że procedura jest nieodpowiednia i przestarzała, czy też dlatego, że zbyt mała ilość sędziów powoduje zaległości w sądzeniu, jeżeli wreszcie proces przed sądem państwowym jest zbyt kosztowny; wówczas strony z konieczności niejako unikają takich sądów państwowych i poddają swe sprawy ocenie sądów polubownych.

(S. Gołąb, Z. Wustanowski; Kodeks sądów polubownych, Kraków 1933r.)

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego zostało zawiązane w 1990r. Zrzesza osoby zainteresowane problematyką polubownego rozstrzygania sporów oraz mediacją, zarówno w stosunkach krajowych jak i zagranicznych. Podstawowymi celami stowarzyszenia są:

  • popularyzacja i krzewienie alternatywnych metod rozstrzygania sporów,
  • prowadzenie badań w zakresie stosowania polskich i zagranicznych przepisów dotyczących arbitrażu,
  • utrzymywania kontaktów z różnymi sądami polubownymi w kraju i za granicą,
  • świadczenie pomocy przy tworzeniu sądów polubownych,
  • organizacja szkoleń.

Niniejsza strona zawiera podstawowe informacje o Stowarzyszeniu oraz dokumenty i inne materiały dotyczące sądownictwa polubownego.